ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
สินค้า OTOP

  กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้

ประธานกลุ่ม    นางรัตนาภรณ์  จ้อยนุแสง

ที่ตั้ง    150  หมู่  3  ต.จอมสวรรค์   อ.แม่จัน   จ.เชียงราย   57110                              

โทรศัพท์   0-5365-349

ผลงานดีเด่นของกลุ่ม    สินค้า  OTOP    ระดับ   4  ดาว   ปี   2547           

ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม 

 

         

ผ้าทอมือลายพื้นเมือง 
ผ้าซิ่นลายตีนจก
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ 

  กระเป๋าใส่ของ

อเนกประสงค์

ผ้าปูโต๊ะและ

ผ้าคลุมเตียงทอมือ

  

                                 

                       

***************************************************************************************************************

 

                       กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวรินคำ       

ประธานกลุ่ม     นางสุติรัตน์      มหายศ

ที่ตั้ง   32   หมู่  6  ต.จอมสวรรค์    อ.แม่จัน   จ.เชียงราย   57110

โทรศัพท์   0-5391-8144 

ผลงานดีเด่น     สินค้า  OTOP  5 ดาว ระดับภาค และ สินค้า  OTOP 4  ดาว ระดับประเทศ   ปี 2546 

ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม

                                                                               

 

 

ชาหอมดูดกลิ่น

แบบถุงกระสอบ

ชาหอมดูดกลิ่น

แบบหมอนรูปกระดูก

ชาหอมดูดกลิ่น

แบบท๊อปฟี่ 

ชาหอมดูดกลิ่น

แบบถุงย่าม

 

ชาหอมดูดกลิ่น

แบบหมอนสม็อค


 

 

                                                                                 ***************************************************************************************************************

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.