ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
I สินค้า OTOP I

 กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้

ประธานกลุ่ม    นางรัตนาภรณ์  จ้อยนุแสง

ที่ตั้ง    150  หมู่  3  ต.จอมสวรรค์   อ.แม่จัน   จ.เชียงราย   57110                              

โทรศัพท์   0-5365-349

ผลงานดีเด่นของกลุ่ม    สินค้า  OTOP    ระดับ   4  ดาว   ปี   2547           

ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม 

 

         
ผ้าทอมือลายพื้นเมือง 
ผ้าซิ่นลายตีนจก
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ 

  กระเป๋าใส่ของ

อเนกประสงค์

ผ้าปูโต๊ะและ

ผ้าคลุมเตียงทอมือ

  

                                 

                       

***************************************************************************************************************

 

                       กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวรินคำ       

ประธานกลุ่ม     นางสุติรัตน์      มหายศ

ที่ตั้ง   32   หมู่  6  ต.จอมสวรรค์    อ.แม่จัน   จ.เชียงราย   57110

โทรศัพท์   0-5391-8144 

ผลงานดีเด่น     สินค้า  OTOP  5 ดาว ระดับภาค และ สินค้า  OTOP 4  ดาว ระดับประเทศ   ปี 2546 

ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม

 

ชาหอมดูดกลิ่น 

แบบถุงกระสอบ 

ชาหอมดูดกลิ่น

แบบหมอนรูปกระดูก

ชาหอมดูดกลิ่น

แบบท๊อปฟี่

ชาหอมดูดกลิ่น

แบบถุงย่าม

ชาหอมดูดกลิ่น

แบบหมอนสม็อค 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                     

                                 

                                

 

                                   

 

 

   Copyright © 2010 All Rights Reserved.