ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" article

       สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดการจัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" เพื่่อให้กลุ่มเด็กระดับปฐมศึกษาได้มีส่วนร่่วมในการถ่ายทอดมุมมองและแนวคิด ผ่านภาพวาดที่สื่่อความหมายถึงประเทศไทยในอนาคต  โดยจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดในการประชุมประจำปี 2559  ของ สศช.  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 22  กรกฎาคม  2559  

       ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย  จำนวนประมาณ  3,000  คน  โดยเด็กนักเรียนที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี  และโรงเรียนของเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานดังกล่าว  สำหรับนักเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ  ประกวดภาพวาดในหัวข้อ  "ประเทศไทยในฝ้น"  นักเรียนที่สนใจส่งผลงานพร้อมใบสมัครโดยตรงไปที่  โทร. 02-6282847  , 02-2804085  ต่อ  2103  ถึง  2109  สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962  ถนนกรุงเกษม  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ  10100  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ภายในวันที่  20  มิถุนายน  2559  
ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษาฯ

โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวและวันเด็กแห่งชาติ article
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ article
ขอแสดงความยินดีกับ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.