dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่ส่วนการคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร

 

 

           "ชุมชนน่าอยู่  รู้การศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พื้นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง"                                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                          

                                 

                                     นายสมพงษ์     พุ่เจริญ
                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

                                

                                 

                                       นายบดินทร์  หงษ์หิน
                        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

                                                                                                         

< กิจกรรม อบต. >


< ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรคื

More...

 อบต.จอมสวรรค์  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.จอมสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่่อเดือน พฤศจิกายน  2558

More...

 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559  เพิ่มเติม

More...

< ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง >
More...

More...

More...

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจอมสวรรค์

 ที่มา  เนวคิด  หลักการ  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

More...

 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์  ได้จัดประชุมคุณะกรรมการฯ  เมื่่อวันที่  19  มกราคม  2558  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

More...

การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

More...

ข้อมูลข่าวสารส่วนการศึกษาฯ

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดการจัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" เพื่่อให้กลุ่มเด็กระดับปฐมศึกษาได้มีส่วนร่่วมในการถ่ายทอดมุมมองและแนวคิด ผ่านภาพวาดที่สื่่อความหมายถึงประเทศไทยในอนาคต  โดยจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดในการประชุมประจำปี 2559  ของ สศช.  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 22  กรกฎาคม  2559  

More...

 โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวและวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ  2558

More...

 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันเด็กนักเรียน ศพด.อบต.จอมสวรรค์  จากโรงพยาบาลแม่จัน

More...

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ (คู่มือประชาชน)
More...

More...

More...


WEB BORD   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ้าห่มค่ะ2016-08-1994 / 0
dot
กระทู้ปกติขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกร...2016-08-0972 / 0
dot
กระทู้ปกติทัวร์เชียงราย รถตู้นำเที่ยว2016-07-04123 / 0
dot
กระทู้ปกติบริการรถตู้ท่องเที่ยว สัมมนา อบรมและงานอีเวนท์ต่าง...2016-05-23173 / 0
dot
กระทู้ปกติขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 ...2016-05-20168 / 0
dot
กระทู้ปกติการกำจัดขยะในพื้นที่อบต.จอมสวรรค์2016-04-29242 / 0
dot
กระทู้ปกติเครื่องพิมพ์เช็ค2016-04-28226 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชี...2016-03-30239 / 0
dot
กระทู้ปกติดำน้ำ เที่ยวเกาะทะลุ เกาะยอ ประจวบ ชุมพร2016-03-21230 / 0
dot
กระทู้ปกติโปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลด...2015-09-23443 / 0
dot
กระทู้ปกติลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์2015-08-04445 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องรับโอนย้ายครับ2015-06-24437 / 0
dot
กระทู้ปกติ ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ2015-03-06502 / 0
dot
กระทู้ปกติเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก,เครื่องพิมพ์เช็ค2014-10-04667 / 0
dot
กระทู้ปกติขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม Au...2014-08-21693 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 

Jomsawan Subdistrict Administrative Organization

 

ที่ตั้ง ๑๐๓ หมู่ ๒ ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๖-๔๘๕๔ ,๐-๕๓๖๖-๔๘๕๖ โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๕๐๕๔