ReadyPlanet.com


การเสนอโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


                                                                                                                                 บ้านภาษาครูใหม่

                                                                         408 หมู่ 9 ซอยพ่อขุน3/2  ถนนพ่อขุน

                                                                          ตำบลรอบเวียง     อำเภอเมือง

                                                                          จังหวัดเชียงราย  57000

                                                   วันที่ 24 กรกฎาคม 2555

เรื่อง      เสนอโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

                        ด้วยในปัจจุบัน การศึกษา นับว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างอนาคตสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และสามารถนำความรู้ต่างๆไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

                   ในโอกาสนี้ บ้านภาษาครูใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะนำพาประเทศของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว   จึงได้จัดโครงการต่อไปนี้เพื่อให้ท่านเลือกตามสะดวก

1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

2.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับผู้นำชุมชน

3.โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้ดูแลเด็กเล็กเพื่อนำภาษาอังกฤษไปสอนเด็กเล็กในห้อง

                        บ้านภาษาครูใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ให้ทีมงานของเรามาจัดฝึกอบรมให้  โดยบ้านภาษาครูใหม่ยินดีไปบริการถึงสถานที่ของท่านด้วยทีมงานที่เต็มไปด้วยประสบการณ์   2 ท่าน ท่านแรกคือดิฉันเอง จบการศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี และเคยเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ท่านที่สองชื่อ อ.อดิสรณ์ กาญจนัมภะ จบปริญญาตรี และปริญญาโทที่อเมริกา  มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายอาชีพในอเมริกา อาศัยอยู่ในอเมริกานานกว่า37 ปี  ทีมงานของเราสอนเข้าใจง่าย สบายๆ ไม่เครียด  มีกิจกรรมสนุกๆให้ทำตลอดการฝึกอบรม 

ท่านสามารถเลือกวันเวลาได้ดังนี้ค่ะ

เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

เวลา 09.00-17.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรละ 35,000 บาท      

หลักสูตรละ 20 ชั่วโมง

- เรียนวันละ 2  ชั่วโมง 10  วัน 

- เรียนวันละ 3   ชั่วโมง  7   วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   จักขอบคุณยิ่ง

                                                              ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

                                                              นางฉันทณัฐ  ฉุยกลัด(ครูใหม่)

บ้านภาษาครูใหม่

โทรศัพท์ 089-192-8309

E-mail: chantanatc@gmail.com

 ผู้ตั้งกระทู้ Chantanat Chuiklad (chantanatc-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-07-24 14:05:26 IP : 223.205.126.218


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.