ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ข้อมูลติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 103 หมู่ 2 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

สำนักปลัด อบต.

โทร./โทรสาร 0 5377 5054

กองคลัง

โทร. 0 5377 5200

กองช่าง

โทร. 0 5366 4855

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 โทร. 0 5366 4855

 

E-mail : jomsawan_sao@hotmail.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/jomsawan.sao/

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.