ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวและวันเด็กแห่งชาติ article

เมื่่อวันที่  9  มกราคม  2558  ส่วนการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  ได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์วันเครอบครัวและวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาร  2558  รายละเ้อียดดังภาพกิจกรรมต่างๆระหว่างเด็กและผู้ปกครอง   ดังนี้

                 
ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" article
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ article
ขอแสดงความยินดีกับ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.