ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

 

 

 ประกวดผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนสายวัฒนธรรมตำบลจอมสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคสล. ซอย 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ (รวม 10 อัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนสายวัฒนธรรมตำบลจอมสวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๖๐-๐๐๑ สายบ้านบ่อก้าง-บ้านหัวรินคำ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อก้าง และหมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวงใต้ องค์การบริหารส่วนต
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้า 1/53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.