ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามตะกร้อ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าส้าน กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๕๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอก สูบ ไม่ต่ำ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำ ลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 8876 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองในเขตตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมที่1 ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้า 1/41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.