ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

 

 

 จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑ รายการ รวม ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ รวม ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทำตรายางข้อความ กองช่าง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้า 1/69
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.