ReadyPlanet.com
dot
bulletอำนาจหน้าที่
bulletข้อมูลติดต่อ
bulletข้อมูลติดต่อผู้นำชุมชน
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
bulletแบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ
bulletรายงานการประเมินประสิทธิภาพ
bulletมาตรการประหยัดพลังงาน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletทต.สันทราย อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.สายน้ำคำ อ.แม่จัน
bulletอบต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
bulletอบต.สันทราย อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletทต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bullet***ลิงค์กลุ่มท้องถิ่น***
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
bulletสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
bulletค่านิยมหลัก 12 ประการ
bulletรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อบต.จอมสวรรค์
bulletรางวัลโครงการแผ่นดินธรรมฯ
bulletการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจอมสวรรค์
bulletข้อบัญญัติ
bulletข้อมูลตลาดอบต.จอมสวรรค์
bulletประกาศนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ
bulletแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
bulletระบบขอรับบริการออนไลน์
bulletนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ร้องเรียนร้องทุกข์ /แสดงความคิดเห็น


[1] 2 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติจดทะเบียนพาณิชย (ดำรงค์) 2020-10-072020-10-0813921
 
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ (พัชรี) 2019-10-092020-08-2114552
 
กระทู้ปกติขอร้องทุกข์น้ำท่วมขัง (สุทัศน์) 2017-06-232021-09-2220875
 
กระทู้ปกติการกำจัดขยะในพื้นที่อบต.จอมสวรรค์ (เครือฟ้า) 2016-04-292019-09-1723321
 
กระทู้ปกติโครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดลส์เน็ท) 2016-03-302016-03-3022610
 
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องรับโอนย้ายครับ (tit) 2015-06-242015-06-2422440
 
กระทู้ปกติ ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ (เดลส์เน็ท) 2015-03-062015-03-0622780
 
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลครับ (ชาติ) 2014-07-072014-07-0724290
 
กระทู้ปกติขอเชิญสมัครอบรม “แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร ” (Yotathai) 2013-11-282013-11-2825050
 
กระทู้ปกติขอฝากไว้เพื่อพิจารณาค่ะ (ตุ๊กตา) 2013-09-042013-09-0421640
 
กระทู้ปกติฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (อ.ประวิทย์) 2013-07-252013-07-2523840
 
กระทู้ปกติ" โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรม ""การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์GISด้วยAutoCAD (yotathai) 2013-05-152013-05-1523140
 
กระทู้ปกติขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาเที่ยวเกาะเสม็ดพักหาด จ.ระยอง (ตราดน้ำทิพย์ ทัวร์) 2013-02-182013-02-1824620
 
กระทู้ปกติประชาสัมพันธ์-โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ (OBT) (บริษัท เดลส์น็ท เอ็นเตอร์ไพรส์) 2012-11-222012-11-2223380
 
กระทู้ปกติดาวน์โหลด โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ (อบต.)สามารถใช้งานได้บน Ipad,IPone,Smart Phone,Tablet ทดลองใช้ (delsnet) 2012-09-032012-09-0322350
 
กระทู้ปกติการเสนอโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Chantanat Chuiklad) 2012-07-242012-07-2423670
 
กระทู้ปกติ โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ (อบต.) (อภิญญา) 2012-06-202012-11-2233841
 
กระทู้ปกติได้ยิน เพลง "งามเจียงฮาย" ที่แอ็ดคาราบาวแต่งให้หรือยัง (123) 2012-01-212012-01-2158520
 
กระทู้ปกติชุดตรวจสารเสพติด (pipat) 2011-11-172011-11-1731901
 
กระทู้ปกติศูนยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย (นิภาพร) 2011-11-102011-11-1023560
 
กระทู้ปกติขยะและสิ่งแวดล้อมการรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี (ชาวบ้านผู้อยากเห็นถังขยะ) 2011-11-092011-11-0922580
 
กระทู้ปกติเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "เริ่มต้นรวยด้วยการสร้างเว็บไซต์ e-commerce และ internet marketing (RMUTL) 2011-11-082011-11-0822940
 
กระทู้ปกติเรียนเสนอรายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรีในการจัดงบประมาณจัดซื้อเพื่อร.ร.หรือองค์กรต่างๆในเขตของท่าน (มังกร) 2011-10-212011-10-2125010
 
กระทู้ปกติการแสดงความคิดเห็นของประชาชน (เจ้าหน้าที่) 2011-09-072011-09-0724940
 
กระทู้ปกติผมตามหาเพื่อนครับ (สิรเมธินท์ ล้พธวรรณ์) 2011-08-252011-08-2526970
 
กระทู้ปกติชุดตรวจสารเสพติด (pipat) 2011-05-312011-05-3132800
 
กระทู้ปกติขอเสนอเว็บโคมไฟเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต เทศบาล (VR Lighting) 2011-05-262011-05-2625520
 
กระทู้ปกติขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ร้านสยามเทเลอร์ (add) 2011-03-092011-03-0938230
 
กระทู้ปกติขออนุญาติแนะนำโปรโมชั่นใหม่ ทำเสื้อกิจกรรมรับส่วนลดทันที 10% (ไอดูไอเดีย) 2011-02-182011-02-1830450
 
กระทู้ปกติขออนุญาตประกาศรับสมัครช่างเขียนแบบก่อสร้าง (เอกชัย หนุนการค้า) 2011-01-312011-01-3127000
 

[1] 2 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.